Cửa kho Ngân Hàng (Kho bạc), Tiệm vàng
 • Kích thước ngoài mm(NgangxCaoxSâu):
  Theo yêu cầu của khách hàng
 • Kích thước trong mm(NgangxCaoxSâu): 
 • Theo yêu cầu của khách hàng
 • Trọng lượng KG: 
 • Khóa: Cơ hoặc Điện tử
 • Mục đích sử dụng:
  • – Ngân hàng (kho bạc)
  • – Tiệm vàng

 

CỬA KHO

CAO CẤP